Quares heeft de opdracht gekregen voor het langdurig vastgoedbeheer van de last-mile portefeuille van Realterm. Het gaat om een portefeuille van 10 objecten gelegen in Nederland (8 gebouwen van totaal ruim 56.000 m2) en België (2 gebouwen, ruim 25.000 m2).

Quares liet weten volgens haar gebruikelijke werkwijze het gebouwdossier compleet te maken en een aantal grote projecten op te pakken met het oog op meerjarig-onderhoud.