Europese merkfabrikanten zien zich genoodzaakt hun investeringen en aanwervingen af te remmen door de toegenomen kosten voor energie, transport en grondstoffen. Uit een enquête van Europese merkenassociatie en belangenorganisatie AIM blijkt dat slechts 4% van de merkfabrikanten erin slaagt om deze kostenstijging volledig door te rekenen aan retailers.

Daar komt bij dat 56% van de bedrijven een stijging van minstens 30% in energiekosten zagen, terwijl 36% meer dan 30% hogere verpakkingskosten moest betalen. Ook de kostprijs voor transport en logistiek ging voor velen 30% hoger, terwijl 43% van de fabrikanten meer dan 30% duurder uit was met grondstofinkoop. Deze hogere kostprijzen hebben hun impact op de uitgaven: 42% van de ondervraagde bedrijven heeft in 2022 hun geplande investeringen gereduceerd, 32% bespaarde op onderzoek en ontwikkeling, 23% moest in zijn personeelsbestand snijden. 

De weigering van retailers om eenderde van de extra kostprijs op zich te nemen leidt tot moeilijkheden binnen de toeleveringsketens. Daarom pleit AIM ervoor dat er eerlijk wordt verdeeld over alle partij die betrokken zijn binnen het productiesysteem, om verdere reducties in productie te voorkomen.