Meer dan 40 fabrikanten, verladers en industriegroepen, waaronder Siemens, Maersk en Unilever hebben de Europese Unie donderdag opgeroepen om alle vrachtwagens tegen 2035 te verplichten tot emissievrije modellen, zo meldt Reuters.

In een open brief schreven de ondertekenaars "er bij de Europese Commissie op aan te dringen om alle nieuwe vrachtwagens vanaf 2035 op het pad naar nul-emissie te zetten", met een vrijstelling van vijf jaar voor beroepsvoertuigen zoals bouw-, mijnbouw- en houttrucks, die meer tijd nodig hebben om op schaal te ontwikkelen en te produceren.

Een emissievrije strategie "zal bepalen hoe snel de EU overgaat van vervuilende vrachtwagens met fossiele aandrijving naar schone emissievrije alternatieven en of de EU bij deze onvermijdelijke industriële overgang vooroploopt of achterblijft."

De Commissie werkt momenteel aan voorstellen voor CO2-reductiedoelstellingen voor vrachtwagens en de infrastructuur voor het opladen van elektrische of brandstof-waterstof aangedreven zware voertuigen.

Terwijl er een groot aantal modellen elektrische personenauto's op de markt zijn of in de komende jaren komen, zijn er momenteel maar weinig zero-emissie zware modellen beschikbaar.

De ondergetekenden riepen de Europese Commissie op de doelstellingen voor CO2-reductie voor vrachtwagens voor 2030 te verhogen tot 65% onder het emissieniveau in 2019. Ze drongen er ook bij de EU op aan om een nieuwe doelstelling van 30% reductie in 2027 vast te stellen.