Nu de VN-klimaattop strengere regels oplegt voor de uitstoot van broeikasgassen, is de markt voor schone energietechnologie sterk in opkomst. Deze markt biedt diverse veelbelovende oplossingen voor bedrijven die het veelgeprezen "Net Zero" willen bereiken in hun toeleveringsketen.