Afgelopen dinsdag heeft de rechtbank in Den Haag het faillisement van VDR Logistics BV uitgesproken.