Nederlanders zijn de meest frequente online shoppers in Europa: 78% winkelt minstens één keer per week. We geven gemiddeld 345 euro per maand uit. Kleding, eten en boodschappen worden meestal betaald in online winkels.