Volgens schattingen van de Franse verzekeraar Scor SE kunnen de claims in verband met de stranding van de Ever Given in het Suezkanaal in 2021 oplopen tot 2 miljard dollar.

De verzekeraar voegde er aan toe dat de enorme kosten grotendeels door de herverzekeringssector zullen worden gedragen. "De grote les is dat wat zand en wind een probleem van wereldwijde proporties kunnen veroorzaken. Dit toont de broosheid van onze economie aan", aldus Sylvain Gauden, Chief Underwriting Officer, Marine and Energy, Reinsurance bij Scor.

De Ever Given liep op 23 maart 2021 aan de grond in het Suezkanaal, dichtbij de zuidelijke ingang. Oorzaken waren een sterke zuidenwind, slecht zicht en BRM gerelateerde problemen.

De bergingsoperatie bestond uit graafwerkzaamheden aan wal, grote cutterzuigers, de inzet van 100 man personeel en ten minste 10 sleepboten, alvorens het schip op 29 maart weer vlot werd getrokken.BRM

Als gevolg van de stranding werd de vaart van bijna 400 schepen verstoord. De gevolgen veroorzaakten ook vertragingen voor ladingen die op weg waren naar havens in Europa, de oostkust van de VS en daarbuiten. Daardoor moesten sommige scheepsexploitanten hun ladingen omleiden naar het zuiden, rond Kaap de Goede Hoop.

In een nadere toelichting op het incident merkte Scor op dat honderden partijen waren getroffen, waaronder ladingbelanghebbenden, bevrachters, reders en de Suezkanaalautoriteit zelf.

Afhankelijk van hun rol in het maritieme ecosysteem hebben zij een breed scala aan schade geleden - bergingskosten, bedrijfsonderbreking, inkomstenderving, verlies van bederfelijke ladingen en nog veel meer. Het zal jaren duren om de verzekeringsclaims in verband met het incident uit te werken.