De verwachte kostenstijging voor het wegvervoer voor 2023 ten opzichte van 2022 varieert tussen de 6,0% en 8,9%. Daarnaast wijkt de realisatie van de kostenontwikkeling 2022 substantieel af van de opgestelde raming uit 2021. De verwachting is dat de kosten voor het wegvervoer in 2023 fors zullen stijgen met 8,0% tot 11,3%, exclusief brandstofkostenontwikkeling. Dat blijkt uit het rapport “Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023” van onderzoeksbureau Panteia.

Ondernemers kampen met tekorten aan grondstoffen, hoge energieprijzen, sterk oplopende inflatie en een blijvend krappe arbeidsmarkt. De krappe arbeidsmarkt resulteert in een hoger verloop, waardoor meer kosten voor werving, selectie en opleiding worden gemaakt. Deze kosten zijn, omdat ze zeer situationeel zijn, niet meegenomen in bovenstaande kostenstijgingen.

Brandstofkostenontwikkeling

De brandstofkosten zijn in 2022 zeer fors gestegen. De prijsstijging van diesel is gemiddeld 35,7%. De gerealiseerde kostenstijging inclusief brandstofkostenontwikkeling van 2022 varieert tussen plus 7,9% en plus 16,7%. Veel ondernemers hanteren een brandstofclausule om de fluctuaties in de dieselprijs op te vangen. Naast diesel zijn tevens de prijzen voor Ad-Blue, LNG, gas en elektriciteit enorm gestegen. Ook hanteren bedrijven soms een energieclausule om de forse prijsstijgingen van elektriciteit en gas (gedeeltelijk) op te kunnen vangen.

Realisatie fors hoger dan raming

De kostenontwikkeling voor 2022 wijkt substantieel af van de raming van Penteia, zoals die gepresenteerd werd in oktober 2021. De kostenstijging exclusief brandstofkostenontwikkeling van 2022 varieert tussen de 5,1% en 8,5%. Inclusief brandstofkostenontwikkeling varieert de afwijking van 2,2 tot 11,9 procentpunten. Ondernemers die zich baseren op deze prognose dienen zich te realiseren dat er mogelijk een tekort is ontstaan.

Loonkostenontwikkeling

De loonkosten zijn in 2022 met 6,74% gestegen. Voor 2023 wordt een stijging verwacht van 9,37%. De loonkostenontwikkeling voor 2023 is gebaseerd op het CAO akkoord, dat in de kern bestaat uit een loonstijging van 7,5%, een eenmalige uitkering van €250,- per 1 januari, een reiskostenvergoeding en de doorbetaling van verplichte opleidingstijd.