Amazon wordt geconfronteerd met een dreigende crisis: Volgens uitgelekt intern onderzoek van Amazon uit medio 2021, zou het bedrijf tegen 2024 zonder mensen kunnen zitten om in zijn Amerikaanse magazijnen in dienst te nemen. Als dat gebeurt, komt de kwaliteit van de dienstverlening en de groeiplannen van de online retailer in gevaar en daarmee ook zijn dominante positie in de e-commerce.

Het verhogen van lonen en het investeren in magazijnautomatisering zijn twee van de zes knoppen waaraan Amazon kan draaien om de arbeidscrisis met een paar jaar uit te stellen, maar alleen een reeks ingrijpende veranderingen in de manier waarop het bedrijf zaken doet en zijn werknemers beheert, zal de tijdlijn significant veranderen, voorspellen medewerkers van Amazon.

"Als we op de oude voet doorgaan, zal Amazon geen extra arbeidskrachten meer kunnen werven tegen 2024", aldus het onderzoek.

Het rapport waarschuwde dat Amazons personeelstekort vooral dreigend was op een paar locaties, met interne modellen die aantoonden dat het bedrijf naar verwachting zijn volledige beschikbare arbeidspool zou hebben uitgeput in Phoenix en Arizona tegen het einde van 2021 en in Californië tegen het einde van 2022. Het interne rapport van Amazon berekende de beschikbare pool van werknemers op basis van inkomensniveaus en de afstand tussen Amazon-locaties en woonwijken; niet op basis van de gehele Amerikaanse bevolking.

De uitgelekte interne bevindingen dienen ook als een waarschuwing voor andere werkgevers, die net als Amazon, de nadruk legt op de productiviteit van werknemers boven bijna al het andere.

In het verleden was dat geen probleem voor Amazon - het was op sommige momenten zelfs wenselijk. Amazon-oprichter en voormalig CEO Jeff Bezos zag zijn magazijnpersoneel als noodzakelijk maar vervangbaar, en vreesde dat werknemers die te lang bij het bedrijf zouden blijven zelfgenoegzaam of, erger nog, ontevreden zouden worden, volgens berichtgeving van The New York Times.