De e-commercehandel van Japan neemt weer een hoge vlucht. Veel kleinere bedrijven begeven zich op deze markt om te profiteren van de sterke daling van de yen en de vooruitgang in de informatietechnologie, die het gemakkelijker maakt om internationale kopers te bereiken en te exporteren.