De Kuehne+Nagel Groep meldt een omzetstijging van 40 procent tot CHF 30,6 miljard (30,6 miljard euro) voor de eerste negen maanden van het lopende boekjaar (januari-september) op een stijging van 55 procent van de opbrengsten in de maritieme logistiek.

Het bedrijfsresultaat steeg met 71 procent tot CHF 3,1 miljard (3,1 miljard euro), de nettowinst met 73 procent tot CHF 2,3 miljard (2,3 miljard euro) en de vrije kasstroom bedroeg CHF 2,6 miljard (2,6 miljard euro), aldus een officieel bericht.

"Hogere energieprijzen, breed gedragen inflatie en geopolitieke spanningen zorgen echter voor extra volatiliteit in de toeleveringsketens. Tegelijkertijd betekent de versoepeling van de zee- en luchtvrachtmarkten enige verlichting voor onze klanten. Ons asset-light bedrijfsmodel is er vooral op gericht om flexibel in te spelen op de wereldwijde behoeften van onze klanten en tegelijkertijd een hoge kwaliteit van dienstverlening te garanderen."

Stefan Paul, CEO, Kuehne+Nagel

Opbrengsten luchtlogistiek omhoog 

De netto-omzet steeg met 39 procent tot 9,1 miljard en het bedrijfsresultaat bedroeg 1,1 miljard, een stijging van 78 procent, voor de periode januari tot september 2022. De opbrengsten waren 38 procent hoger dan vorig jaar. De luchtvrachtvolumes bedroegen 1,7 miljoen ton tot eind september 2022. Luchtlogistiek handhaafde ook in het derde kwartaal van 2022 relatief hoge gemiddelde opbrengsten, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het niveau van vorig jaar.

Volume zeelogistiek gedaald, inkomsten omhoog 

De netto-omzet steeg met 62 procent tot 14,8 miljard en het bedrijfsresultaat bedroeg 1,7 miljard, een stijging van 73 procent op jaarbasis bij een stijging van de opbrengsten met 55 procent. De containervolumes bedroegen 3,3 miljoen TEU tot eind september 2022. In het derde kwartaal van 2022 bleef de gemiddelde opbrengst op een onveranderd hoog niveau op jaarbasis.