Bpost-directeur Dirk Tirez trok zich tijdelijk terug in afwachting van de resultaten van een intern onderzoek naar mogelijke mistanden bij de vergunning om de krant in België te verspreiden.

Het bedrijf is een compliance-onderzoek gestart naar een overeenkomst voor de distributie van kranten in België. Het onderzoek bracht factoren aan het licht die zouden kunnen wijzen op een schending van het bedrijfsbeleid en de toepasselijke wetgeving van het bedrijf. Deze elementen worden gedeeld met bevoegde autoriteiten

De Raad van Bestuur van de vennootschap en de CEO zijn wederzijds overeengekomen dat de CEO tijdelijk een stap opzij zet lopende het onderzoek. De dagelijkse leiding is tijdelijk toevertrouwd aan Henri de Romree, CEO van e-Logistics North America.