Over een paar maanden besluit Gemeente Amsterdam over een nieuw bestemmingsplan over de vestiging van darkstores voor flitsbezorgers in de stad. Tot die tijd geldt er een voorbereidingsbesluit. Er zijn al veel darkstores gesloten omdat ze niet in het bestemmingsplan passen.

Bij uitzondering zullen bestaande vestigingen onder voorwaarden mogen verhuizen naar bedrijventerreinen. Het college van B en W stelt voor om het voorbereidingsbesluit hierop aan te passen. Want deze uitzondering stond daar niet in.

In januari 2022 heeft de gemeente besloten dat er 1 jaar lang geen nieuwe darkstores met flitsbezorging bij mogen komen in de stad. Hiervoor namen we een zogenoemd voorbereidingsbesluit. Zo hadden we een jaar de tijd om nieuwe regels te maken voor flitsbezorging. Binnenkort is dat jaar voorbij.

Verhuizing soms mogelijk

De nieuwe regels waar we nu aan werken en waarmee we het bestemmingsplan willen aanpassen, zijn er op gericht om woonwijken te beschermen. Daarom wil het college van B en W dat we het toch mogelijk maken dat de huidige darkstores zich straks onder bepaalde strikte voorwaarden wel op bedrijventerreinen kunnen vestigen. Om die reden stelt het college voor om het voorbereidingsbesluit hierop aan te passen. Zo houden we wijken leefbaar en kunnen Amsterdammers die dat willen hun boodschappen laten bezorgen.

Niet in woonwijken

Al eerder hebben we vastgesteld dat darkstores niet in woonwijken passen en bovendien vaak niet voldoen aan de regels van het bestemmingsplan. Veel vestigingen staan namelijk geregistreerd als winkels, terwijl het eigenlijk distributiecentra zijn. Daarnaast zorgden de flitsbezorgers voor geluidsoverlast.

Paraplubestemmingsplan

Inmiddels hebben meerdere darkstores op last van de gemeente hun deuren gesloten, omdat ze niet in het bestemmingsplan passen. Ondertussen werken we aan een zogenaamd paraplubestemmingsplan om de vestiging van darkstores te reguleren. Deze gaan binnenkort de inspraak in en zullen in het eerste kwartaal 2023 door de raad worden vastgesteld.