Het Nederlandse Just Eat Takeaway.com, een van 's werelds grootste online marktplaatsen voor voedselbezorging en in Nederland vooral bekend als het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, verwacht in de tweede helft van 2022 en voor heel 2023 een positieve aangepaste EBITDA.

Verbetering van de winstgevendheid is een van de hoogste prioriteiten, zo stelt Just Eat Takeaway.com. Om de winstgevendheid te verbeteren werkt het bedrijf aan het verhogen van de inkomsten per bestelling, het verhogen van de bezorgkosten per bestelling en Het bedrijf werkt aan het verbeteren aan verbeteringen van de inkomsten per bestelling, bezorgkosten per bestelling en het terugdringen van haar overhead en operationale kosten.

Als gevolg van de aanzienlijke vooruitgang die Just Eat Takeaway.com heeft geboekt, verwacht het management dat Just Eat Takeaway.com eerder winstgevend zal zijn dan aanvankelijk verwacht.

Het management rekent op een positieve aangepaste EBITDA in de tweede helft van 2022, wat een verbetering is ten opzichte van de aangepaste EBITDA van minus € 134 miljoen in de eerste helft van 2022. Het management verwacht dat de onderneming een positieve aangepaste EBITDA behoudt in boekjaar 2023 en dat de langetermijndoelstellingen voor Just Eat Takeaway.com ongewijzigd blijven.

Daarnaast zal Just Eat Takeaway.com een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders organiseren inzake de verkoop van haar iFood-belang aan Prosus. De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 worden afgerond, mits het besluit op de BAVA wordt aangenomen.