Roland Jost, eigenaar en voormalig CEO van transportbedrijf Jost Group, heeft een schikking getroffen met de federale aanklagers en kreeg een voorwaardelijke straf van drie jaar. Dat melden L'Echo en De Tijd dinsdag.

In 2017 kwam het transportbedrijf onder de aandacht van de rechtbank voor uitbuiting van werknemers en mensenhandel. Algemeen directeur Roland Jost zat enige tijd achter de tralies. De zaak Jost is een speerpunt geworden in de Belgische strijd tegen het uitbuiten van werknemers. Vorig jaar bereikte het bedrijf een schikking van 30 miljoen euro met aanklagers.

Jost krijgt voorwaardelijke straffen, maar geen boete of verbeurdverklaring. Jost verliet het transportbedrijf als directeur. Als eigenaar blijft hij voorzitter van de raad van bestuur.