De Suez Canal Authority (SCA) verhoogt de doorvaarttarieven voor alle soorten schepen met 15% in het komende jaar en met 10% voor droge bulkschepen en cruiseschepen vanaf begin januari 2023.

Ossama Rabiee, voorzitter en algemeen directeur van SCA, heeft bevestigd dat de autoriteit erop gebrand is "een evenwichtige en flexibele prijs- en marketingstrategie toe te passen die zowel haar eigen belangen als die van haar klanten dient".

Hij gaf commentaar op de verhoogde doorvoertol en verduidelijkte dat deze komt in het licht van het feit dat de SCA op de hoogte blijft van alle marktveranderingen in de zeevervoersector, die de almaar stijgende dagchartertarieven voor de meeste scheepstypen in de gaten houdt.

"Duidelijke voorbeelden daarvan zijn te zien in de dagchartertarieven voor ruwe olietankers die gemiddeld met 88% zijn gestegen ten opzichte van de gemiddelde tarieven van 2021 en een stijging met 11% van de gemiddelde dagchartertarieven van LNG-tankers ten opzichte van die van 2021", aldus SCA in een verklaring.

Rabiee wees op het effect van de gestegen energieprijzen op de berekening van de toltarieven: de aanhoudende stijging van de prijzen voor ruwe olie tot boven de $ 90 per vat en de stijging van de gemiddelde LNG-prijzen tot boven de $ 30 per miljoen thermische eenheden hebben beide geleid tot een stijging van de gemiddelde bunkerprijzen voor schepen en bijgevolg tot een toename van de besparingen die schepen realiseren door door het Suezkanaal te varen in vergelijking met andere alternatieve routes.

Voorts verklaarde hij dat de stijging onvermijdelijk en een noodzaak is in het licht van de huidige wereldwijde inflatie, die meer dan 8% bedraagt en zich vertaalt in hogere operationele kosten en de kosten van de in het kanaal geleverde navigatiediensten.

Eerder dit jaar kondigde de SCA ook al een verhoging van de toltarieven aan.