Fabrikanten hebben de afgelopen twee jaar van ontregelingen over het algemeen goed doorstaan en richten zich nu op het toekomstbestendig maken van hun bedrijf, met betere zichtbaarheid en controle van de toeleveringsketen.