Het kabinet moet doorgaan financiële steun voor ondernemers die overstappen op elektrische bestelwagens, zo stelt MKB-Nederland. De branchevereniging roept op tot verlenging van de subsidieregeling die eind van het jaar afloopt, juist omdat begin 2025 in ongeveer 20 gemeenten zero-emissiezones worden ingevoerd. "Ondernemers willen graag de overstap maken, maar dat moet wel haalbaar en betaalbaar zijn," aldus directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland.

Met de invoering van zero-emissiezones in circa 20 gemeenten begin 2025, roept MKB-Nederland op tot verlenging van de huidige subsidieregeling voor elektrische bestelwagens. Van de ruim 1 miljoen bestelwagens in Nederland zijn er momenteel slechts 25.000 elektrisch aangedreven.

"Ondernemers willen graag de overstap maken, maar dat moet wel haalbaar en betaalbaar zijn," aldus directeur Leendert-Jan Visser. "De overstap vergt forse investeringen voor kleine bedrijven met een beperkt aantal bestelbussen."

Visser vindt het "onbegrijpelijk en volstrekt onlogisch" dat de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's eind 2024 afloopt, terwijl de invoering van de zero-emissiezones op handen is. Het huidige budget van €30 miljoen was binnen twee weken na opening al voor meer dan de helft uitgeput.

Naast financiële steun benadrukt MKB-Nederland het belang van een uniforme invoering van de zero-emissiezones. "Gemeenten moeten zich houden aan de landelijke afspraken over overgangs- en uitzonderingsregelingen," aldus Visser. "We willen voorkomen dat ze tussentijds zaken gaan aanpassen."

De ondernemersorganisatie somt meerdere randvoorwaarden op, zoals een tijdige opening van het RDW-loket voor ontheffingsaanvragen en verlenging van de gedoogregeling voor het C-rijbewijs. "Als die niet wordt verlengd, zet dat een rem op de verdere verduurzaming," waarschuwt Visser.

MKB-Nederland benadrukt dat laadinfrastructuur bij bedrijven, thuis en in zero-emissiezones op orde moet zijn. "Als de randvoorwaarden niet op orde zijn of ondernemers door externe omstandigheden niet aan de eisen kunnen voldoen, gaan wij ervan uit dat overheden coulance zullen tonen met ontheffingen en een hardheidsclausule," aldus Visser. "De staatssecretaris heeft dat eerder ook gezegd."