Vanaf 13 mei mogen LZV’s (Lange Zware Voertuigen) met een aerodynamische cabine officieel tot 50 cm langer zijn. Nieuwe jaarontheffingen voor LZV’s worden nu verstrekt volgens de aangepaste Beleidsregel voor LZV’s. Bestaande ontheffingen blijven geldig onder de nieuwe regels.

De wijziging werd in maart al aangekondigd op de website van Transport en Logistiek Nederland (TLN), maar moest nog formeel worden ingevoerd. Met de publicatie van de Wijzigingsregeling Beleidsregel keuring en ontheffingverlening in de Staatscourant is dit nu gebeurd. De nieuwe regels zijn dezelfde dag in werking getreden. LZV’s met een door de EU goedgekeurde verlengde cabine mogen nu maximaal 50 cm langer zijn dan reguliere LZV’s van 25,25 meter, mits ze voldoen aan de bestaande LZV-baan eisen.

TLN, DAF en andere organisaties hebben lang gelobbyd voor deze aanpassing. Zowel voor vervoerders die in deze voertuigen hebben geïnvesteerd als voor het milieu en de verkeersveiligheid is dit positief. Door de betere stroomlijn zijn LZV’s met aerodynamische cabines zuiniger en zorgen ze voor minder CO2-uitstoot. Daarnaast bieden ze de bestuurder een beter zichtveld, wat goed is voor de verkeersveiligheid.

Een volgende stap is ervoor te zorgen dat LZV’s met verlengde cabines en grotere lengtes ook de grens over mogen. Voor reguliere combinaties (16,5 m en 18,75 m) is dit al Europees geregeld, maar voor LZV’s moet dit via nationale wetgeving gebeuren. In landen als Duitsland en België is dit nog niet geregeld.

Met de nieuwe Beleidsregel voor LZV’s zijn ook enkele andere artikelen gewijzigd, zoals de laadlengte, de definitie voor het vervoer van dieren en lege tankcontainers. Deze wijzigingen zorgen niet voor inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de oude regeling.