CTP N.V. boekte in het eerste kwartaal van 2024 een netto huurinkomsten van €153,6 miljoen, een stijging van 17,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Op vastgoed dat een jaar eerder ook al verhuurd was behaalde het een huurgroei van 5,0%, voornamelijk gedreven door indexering en heronderhandelingen bij aflopende huurovereenkomsten. Op 31 maart 2024 bedroegen de gecontracteerde inkomsten voor de komende 12 maanden €742 miljoen en was de bezettingsgraad aan het einde van het kwartaal 93%.

In het kwartaal leverde CTP 169.000 m² op met een rendement van 10,7% en 95% verhuurd bij oplevering, waardoor de totale portefeuille van de groep op 12,0 miljoen m² kwam, terwijl de bruto-activawaarde ("GAV") met 2,8% steeg naar €14,0 miljard. De EPRA NTA per aandeel steeg in het kwartaal met 3,7% naar €16,50.

Het bedrijfsspecifieke aangepaste EPRA-resultaat steeg met 11,7% jaar-op-jaar tot €87,4 miljoen. Het bedrijfsspecifieke aangepaste EPRA-resultaat per aandeel van CTP bedroeg €0,20, een stijging van 10,7%. De groep bevestigt haar leidraad voor het bedrijfsspecifieke aangepaste EPRA-resultaat per aandeel van €0,80 - €0,82 voor 2024.

Op 31 maart 2024 bedroeg het totale oppervlak van projecten in uitvoering 2,0 miljoen m², waarvan het grootste deel in 2024 zal worden opgeleverd, met een potentiële huurinkomsten van €146 miljoen bij volledige verhuur en een verwacht rendement op kostprijs van 10,3%.

De hoeveelheid land waarover CTP beschikt is 23,1 miljoen m², waarvan 17,5 miljoen m² in eigendom is en op de balans staat en biedt aanzienlijk gegarandeerd toekomstig groeipotentieel voor CTP.

Remon Vos, CEO, reageert: "We blijven een sterke vraag naar verhuur zien van onze huurders, aangezien we in het eerste kwartaal van 2024 336.000 m² hebben verhuurd, 13% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Omdat het evenwicht tussen vraag en aanbod gezond blijft, kunnen we sterke huurgroei realiseren, waarbij de huurniveaus van nieuwe huurovereenkomsten in het eerste kwartaal van 2024 met 6% zijn gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. We verwachten verdere groei van de markthuur in de komende jaren. De vraag naar industriële en logistieke vastgoed in de CEE-regio wordt gedreven door structurele vraagfactoren, zoals de professionalisering van toeleveringsketens door 3PL's, e-commerce en bedrijven die dichter bij huis produceren, aangezien de CEE-regio de beste kostlocatie in Europa biedt. We hebben nu bijna 10% van onze portefeuille verhuurd aan Aziatische huurders die in Europa produceren voor Europa."

"Sinds onze beursgang in maart 2021 hebben we het GLA meer dan verdubbeld van 5,9 miljoen tot 12,0 miljoen, de EPRA NTA per aandeel met 98% laten groeien van €8,32 tot €16,50 en de gecontracteerde inkomsten voor de komende 12 maanden met 116% verhoogd van €344 miljoen tot €742 miljoen. Dit is nog maar het begin, aangezien de volgende groeifase al is vastgelegd met onze 2 miljoen m² GLA in aanbouw en onze landbank van 23,1 miljoen m²."

"We zijn ervan overtuigd dat we onze ambitieuze doelen kunnen bereiken en voor het einde van het decennium meer dan 20 miljoen m² GLA en een jaarlijkse huurinkomsten van meer dan 1,2 miljard kunnen bereiken."