De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gewaarschuwd voor ernstige gevolgen als de invoering van zero-emissiezones wordt uitgesteld. Volgens de VNG kan dit leiden tot faillissementen onder ondernemers die al geïnvesteerd hebben in uitstootvrije voertuigen en diensten zoals cityhubs en fietskoeriers. Deze waarschuwing komt voorafgaand aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

In een aan het parlement gestuurde position paper benadrukt de VNG de voordelen van zero-emissiezones, zoals klimaatvoordelen, minder geluidsoverlast en verbeterde luchtkwaliteit. Tegelijkertijd biedt de vereniging aan dat er nationale regelingen zijn voor vrijstellingen en compensaties voor getroffen ondernemers.

De VNG stelt dat uitstel van de geplande implementatie in 2025, waar twintig gemeenten zich op voorbereiden, niet alleen faillissementen kan veroorzaken maar ook onzekerheid voor ondernemers die nog moeten investeren.

Het Rijk is volgens de VNG nodig voor meer zekerheid en harmonisatie van verkeersborden, wat eind vorig jaar nog controversieel werd verklaard door de Tweede Kamer. Dit zou moeten bijdragen aan de duidelijkheid voor ondernemers die in meerdere gemeenten actief zijn.

Naast VNG hebben ook Natuur en Milieu en Stichting ONL position papers naar de Kamer gestuurd, die onder andere wijzen op de noodzaak voor meer laadinfrastructuur en pleiten voor landelijke regels om een lappendeken van lokale regelgeving te voorkomen.