In een nieuw Europese rapport over het tekort aan vrachtwagenchauffeurs van de International Road Transport Union (IRU) benadrukt de bond de gevolgen van het tekort aan vrachtwagenchauffeurs voor Europese transportbedrijven en de bredere economie. Meer dan de helft van de Europese vrachtvervoersbedrijven kan hun bedrijf niet uitbreiden door het gebrek aan gekwalificeerde chauffeurs. Dit heeft geleid tot verminderde productiviteit en omzetdaling voor veel bedrijven. Het rapport schetst een zorgwekkend beeld van de vergrijzende vrachtwagenchauffeurpopulatie in Europa, waarbij een derde van de chauffeurs ouder is dan 55 jaar en naar verwachting binnen tien jaar met pensioen zal gaan.

Om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs aan te pakken, nemen meer dan 70% van de Europese transportbedrijven maatregelen om chauffeurs te behouden en aan te trekken. Deze maatregelen omvatten onder andere prestatiebeloningen, salarisverhogingen en investeringen in betere voertuigen. Het rapport wijst echter ook op de hoge kosten en de complexe regelgeving die jongeren ervan weerhouden om de vrachtwagenchauffeursbranche binnen te komen.

Een ander opvallend punt uit het rapport is het lage percentage vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs, slechts 4% van de totale vrachtwagenchauffeurspopulatie in Europa. Duitsland, Roemenië en Frankrijk hebben de hoogste percentages vrouwelijke chauffeurs, maar er is nog steeds aanzienlijke vooruitgang nodig om meer vrouwen aan te trekken tot dit beroep. Het verbeteren van de veiligheid op de werkplek en het bieden van goed uitgeruste rustzones zijn cruciale aspecten om de participatie van vrouwen in de vrachtwagenchauffeursbranche te vergroten.

Het rapport doet ook aanbevelingen voor beleidsmakers en overheidsinstanties om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs aan te pakken. Zo wordt voorgesteld om de kloof te dichten door 17-jarigen toe te staan rijervaring op te doen naast een instructeur, en om de erkenning van rijbewijzen en kwalificaties van derde landen te harmoniseren op EU-niveau. Bovendien wordt benadrukt dat het verbeteren van de rustomstandigheden van chauffeurs, inclusief het bouwen van meer veilige parkeerplaatsen, een prioriteit moet zijn om de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten.

Al met al benadrukt het rapport de dringende noodzaak om actie te ondernemen om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs aan te pakken en de transportsector in Europa te ondersteunen. Met een vergrijzende chauffeurpopulatie en een laag aantal nieuwe instromers, moeten zowel de overheid als de private sector samenwerken om duurzame oplossingen te vinden die de toekomst van het goederenvervoer op de weg veiligstellen.

Truck driver shortages in 2023 (4)_0.