Vanaf 1 juli verhoogt PostNL de tarieven voor het verzenden van brieven, waardoor een postzegel voor binnenlandse post € 1,14 zal kosten, een stijging van € 0,05 ten opzichte van het huidige tarief. Deze prijsaanpassing is noodzakelijk volgens Maurice Unck, directeur Mail bij PostNL, vanwege de stijgende kosten in combinatie met een dalend postvolume.

Unck benadrukt de uitdaging waarmee PostNL wordt geconfronteerd: “Bij PostNL staan we elke dag klaar om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland zijn post kan versturen en ontvangen. Zo'n 25.000 medewerkers zetten zich hiervoor in. De personeelskosten zijn de afgelopen jaren hard gestegen, terwijl er steeds minder brieven worden verstuurd. Deze stijging van kosten, samen met een dalend volume, legt enorme druk op de postdienstverlening.” Hij benadrukt dat hoewel de tariefwijziging onvermijdelijk is, PostNL er alles aan doet om de betrouwbaarheid van de postvoorziening te behouden.

Naast het binnenlandse tarief stijgt ook de prijs voor het versturen van brieven naar het buitenland met € 0,05 naar € 1,80. De kosten van aangetekende post stijgen met € 1,- vanwege de investeringen in een apart netwerk voor de bezorging van deze stukken. De tarieven voor gewone pakketten blijven echter gelijk.

Voor de decemberzegels blijft er een korting van 8 cent per zegel ten opzichte van normale tarieven. Deze speciale zegels zullen € 1,06 kosten en zijn vanaf 18 november beschikbaar.

Om de dienstverlening toekomstbestendig te maken, wil PostNL haar netwerk aanpassen en de bezorging op termijn terugbrengen naar een bezorging binnen drie dagen. Dit vereist aanpassing van de postregelgeving, maar zou de organisatie helpen financieel gezond te blijven en beter aan te sluiten bij de huidige markt en klantverwachtingen.