Het Virtueel Net op Schiphol Trade Park heeft na twee jaar bewezen effectief te zijn in het oplossen van netcongestie. Het project, een samenwerking tussen ondernemers en netbeheerder Liander, zorgt ervoor dat bedrijven binnen het Energie Collectief Schiphol Trade Park operationeel zijn en kunnen uitbreiden, ondanks de beperkte netcapaciteit. Arno Jansen, voorzitter van het Energie Collectief, benadrukt dat het systeem zijn waarde heeft bewezen en dat ze blijven werken aan nieuwe integratiemogelijkheden.

In 2023 werd 2.104 MWh aan elektriciteit mogelijk gemaakt door het delen van capaciteit binnen het virtuele net. Dit komt neer op 34,5% van het totale jaarverbruik. Hierdoor werd de noodzaak voor afzonderlijke energiesystemen via batterijen en generatoren verminderd. Eelco Ouwerkerk van SEGRO Netherlands B.V. stelt dat deelname aan het project vanzelfsprekend was. Alleen door samen te werken kan het probleem van netcongestie opgelost worden en de energietransitie versneld worden.

Bedrijven binnen het collectief hebben geïnvesteerd in batterijen en generatoren als achtervang. De software van Spectral voorspelt tekorten en schakelt automatisch een generator in als de batterij niet genoeg capaciteit heeft. In 2023 werden generatoren slechts twee keer gebruikt voor in totaal twee uur. "Anders waren de generatoren waarschijnlijk niet nodig geweest," zegt Stefan Kop van Spectral.

Dankzij het virtuele net werd de noodzaak voor generatoren verminderd, wat leidde tot een besparing van 468.000 m³ gas en een vermindering van 842 ton CO2-uitstoot.

Sinds de implementatie in 2022 werkt het projectteam aan vier ontwikkelingssporen: het optimaliseren van piekverschuivingen op basis van data, zero-emissiefaciliteiten voor elektrische vrachtwagens, onderlinge stroomuitwisseling en het verbeteren van inzichten door middel van data en uitbreiding van de digital twin.

Volgens Jansen willen ze hiermee vooruitlopen, aangezien het nog duurzamer en toekomstgerichter kan. Alle bedrijven en betrokkenen hebben dezelfde drive om koploper te blijven op Schiphol Trade Park, dat zichzelf profileert als het meest duurzame logistieke business park ter wereld.