Het eerste kwartaal van 2024 liet een verdeeld beeld zien in de Europese markt voor commerciële voertuigen. Waar de verkoop van bestelwagens een aanzienlijke stijging kende, was er een lichte teruggang te zien in de verkoop van vrachtwagens, ondanks groei binnen het elektrische segment.

De verkoop van bestelwagens nam toe met 12,6%, wat resulteerde in bijna 400.000 verkochte eenheden. Deze groei werd vooral gedreven door belangrijke markten zoals Italië, dat verantwoordelijk was voor een groei van 19,4%, gevolgd door Duitsland met 12,7%, Spanje met 10,9% en Frankrijk met 8,7%.

Tegenover de bloei in de bestelwagensector nam het aantal vrachtwagenregistraties in de EU af met 4% (en kwam uit op 85.296 eenheden). Deze daling was grotendeels toe te schrijven aan een afname van 5,4% bij de zware vrachtwagens, hoewel er nog steeds een groei van 5% bij de middelzware vrachtwagens was te zien. Duitsland en Frankrijk zagen een kleine afname, terwijl Spanje en Italië juist sterke groei toonden.

Ondanks de uitdagingen was er een opvallende toename in de registraties van elektrisch aangedreven trucks, die met 29,5% groeide en bijna 2% van de markt vertegenwoordigd.