Uit recente cijfers van de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) blijkt dat er een groot tekort is aan openbare laadpunten voor elektrische auto’s in de Europese Unie. Om de CO2-reductiedoelstellingen te halen, zijn er jaarlijks acht keer zoveel laadpunten nodig dan nu het geval is.

De verkoop van elektrische auto's in de Europese Unie groeide tussen 2017 en 2023 drie keer sneller dan het aantal nieuwe laadpunten. Volgens de ACEA moeten er tegen 2030 jaarlijks 1,2 miljoen nieuwe laadpunten bijkomen, wat neerkomt op meer dan 22.000 per week. Dit is een achtvoudige toename van het huidige aantal installaties per jaar.

“We hebben een massale acceptatie van elektrische auto's nodig in alle EU-landen om de ambitieuze CO2-doelen van Europa te bereiken. Dit is onmogelijk zonder een uitgebreid netwerk van openbare laadinfrastructuur”, aldus Sigrid de Vries, directeur-generaal van ACEA.

De Vries waarschuwt ook voor het groeiende ‘infrastructuurgat’. "We maken ons grote zorgen dat de uitrol van infrastructuur niet kan bijbenen met de verkoop van elektrische auto's. Dit gat dreigt in de toekomst nog veel groter te worden dan de Europese Commissie inschat."

In 2023 zijn er in de Europese Unie iets meer dan 150.000 laadpunten geïnstalleerd, wat neerkomt op minder dan 3.000 per week. De Europese Commissie heeft een doel gesteld van 3,5 miljoen laadpunten tegen 2030. Dit vereist een installatietempo van bijna 8.000 per week, bijna drie keer zoveel als het huidige tempo.

“Toegang tot openbare laadpunten is een essentiële voorwaarde om het wegtransport te decarboniseren. Investeringen in laadinfrastructuur moeten dringend worden opgevoerd om de infrastructuurkloof te dichten en klimaatdoelstellingen te bereiken,” benadrukt de Vries.