In een gezamenlijk statement hebben FNV Transport en Logistiek, CNV en Transport en Logistiek Nederland (TLN) opgeroepen tot de voortzetting van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Deze regeling, ingesteld in het Pensioenakkoord van 2019, staat werknemers toe maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken, met een overbrugging ter hoogte van een netto AOW-uitkering voor alleenstaanden.

De RVU is een tijdelijke maatregel die eind 2025 afloopt. De cao-partijen benadrukken de noodzaak van een voortzetting gezien de zwaarte van het werk in hun sectoren, waaronder beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. "Wij constateren dat wij een inhoudelijk goede regeling hebben opgezet die voldoet aan de beoogde doelstellingen en recht doet aan de afspraken in het pensioenakkoord," verklaren de partijen.

De vakbonden en TLN melden een toenemende bezorgdheid onder werknemers over het aflopen van de regeling na 2025. Ze dringen aan op duidelijkheid en de mogelijkheid om op korte termijn te onderhandelen over het voortzetten van de regeling. "Wij als cao-partijen hechten er waarde aan duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden, zodat wij op korte termijn aan tafel kunnen over de wijze waarop de regeling kan worden voortgezet," aldus het statement.