Just Eat Takeaway heeft in het eerste kwartaal een daling in het aantal orders en brutotransactiewaarde ervaren, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde voorlopige cijfers. Het bedrijf registreerde een terugval van 6 procent in het totaal aantal orders, waardoor het aantal daalde naar 214 miljoen. Wanneer Noord-Amerika buiten beschouwing wordt gelaten, was de afname minder sterk met 3 procent.

CEO Jitse Groen benadrukte de positieve ontwikkelingen in Groot-Brittannië: "We zijn tevreden over de versnelde groei van de brutotransactiewaarde in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en een ‘aanhoudend momentum’ in Noord-Europa." In tegenstelling tot de globale trend, steeg de brutotransactiewaarde in deze gebieden met 3 procent.

De brutotransactiewaarde wereldwijd daalde echter met 2 procent op jaarbasis naar 6,55 miljard euro. Vooral in Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland was de krimp aanzienlijk met een daling van 13 procent tot 0,5 miljard euro.

In reactie op de huidige marktontwikkelingen heeft Just Eat Takeaway besloten zijn activiteiten in Nieuw-Zeeland te staken in de komende weken. Het bedrijf wil zich meer richten op regio's waar het een sterke en duurzaam winstgevende positie kan handhaven. Voor 2024 streeft de maaltijdbezorger naar een groei van de brutotransactiewaarde, exclusief Noord-Amerika, van 2 tot 6 procent.