Thuiswinkel.org heeft een nieuwe duurzaamheidscertificaat geïntroduceerd. Dit initiatief, gericht op het bevorderen van milieuvriendelijke praktijken binnen online retail, wordt gelanceerd in samenwerking met vooraanstaande webshops zoals Bever, Decathlon, De Bijenkorf, Essenza Home, Flinders, GAMMA & Karwei (Intergamma), Livera, MetOlijf.nl, Plantje.nl en Prins Petfoods, die allen hebben deelgenomen aan de pilotfase.

"Thuiswinkel.org wil webshops stimuleren, aanjagen en handvatten geven. Het uiteindelijke doel is dat alle bedrijven in beweging komen en steeds duurzamer worden op alle vlakken van de bedrijfsvoering," aldus Marlene ten Ham, algemeen directeur van de belangenvereniging van e-commerce bedrijven.

De Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering biedt consumenten de garantie dat een webshop serieuze stappen zet op het gebied van duurzaamheid. Het certificaat bevestigt dat het e-commercebedrijf voldoet aan zowel wettelijke als bovenwettelijke normen, met specifieke aandacht voor verpakkings- en bezorgpraktijken. Deze normen zijn opgesteld in samenwerking met milieuorganisaties, wetenschappelijke experts en bedrijfsleiders, en zijn vastgesteld door een onafhankelijk Comité van Deskundigen. Een jaarlijkse toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke certificerende instelling (ICTRecht).

De certificeringseisen zijn gebaseerd op zes duurzaamheidsthema's: strategie, circulaire economie, productaanbod, verpakken, bezorgen en retouren. Deze omvatten onder andere het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie, het aanbieden van circulaire producten, het bevorderen van milieuvriendelijke alternatieven en het minimaliseren van verpakkingsmateriaal.

"Voor Thuiswinkel.org is het essentieel om deze proactieve stap te zetten op het gebied van duurzaamheid. De klimaatproblematiek plaatst steeds meer vraagtekens bij de huidige inrichting van onze economie, gebaseerd op groei. Dit is niet meer houdbaar. Het is tijd voor een omslag," benadrukt Ten Ham.

De certificeringseisen zullen in de toekomst strenger worden en aangevuld worden met nieuwe thema’s zoals sociale verantwoordelijkheid en energieverbruik. Dit om de groeiende verwachtingen van consumenten tegemoet te komen en verdere stappen te zetten richting een duurzamere toekomst in de e-commerce sector.