Onderzoek van Stec Groep en bouwbedrijf DENC toont aan dat bestaande logistieke brownfieldlocaties meer potentieel hebben voor ontwikkeling dan eerder gedacht. De bedrijven hebben 75 locaties onderzocht en geconcludeerd dat er op deze plekken in totaal 500.000 m² aan extra vastgoed kan worden gerealiseerd, wat neerkomt op een toename van 25%. Bovendien kan er vijf tot acht miljoen m³ aan extra gebruiksruimte worden toegevoegd, wat een stijging van 25-40% betekent.

Deze verdichting zou niet alleen een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe logistieke ruimte opleveren, maar ook de noodzaak voor nieuwe logistieke greenfieldontwikkelingen verminderen. Het onderzoek schat dat hierdoor 200 tot 300 hectare aan nieuwe logistieke terreinen bespaard kan blijven, ongeveer 10% van de totale vraag naar nieuwe logistieke ruimte tot 2030.

De herontwikkeling van deze locaties is financieel haalbaar gebleken, met vier van de vijf diepgaander onderzochte locaties die een positieve businesscase opleveren. Slechts één locatie toonde een licht negatieve businesscase, die echter te optimaliseren is.

Gezien het huidige aandeel van panden gebouwd vóór 2000 – ongeveer 30% van het totale bestaande logistieke vastgoed – is de verwachting dat de potentie voor intensivering in de toekomst nog zal toenemen. Dit onderstreept de noodzaak voor zowel overheden als marktpartijen om proactief te werken aan het benutten van deze kansen.

Het advies aan overheden is om regie te nemen op de herontwikkeling en intensivering van deze locaties, door inzicht te krijgen in de potentie van plekken, gesprekken te voeren over verdichting met eigenaren en maatschappelijke baten mee te wegen in de besluitvorming. Marktpartijen worden aangemoedigd een nieuwe marktstandaard te ontwikkelen die de potentiële waardesprong op bestaande logistieke brownfields erkent en benut.