De explosieve groei van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft geleid tot een opmerkelijke toename van het aantal webwinkels.

Aan het begin van 2024 telde Nederland ruim 1,56 miljoen mkb-bedrijven, waarbij vooral de sprong in het aantal webwinkels in het oog springt. In de afgelopen tien jaar is het aantal webwinkels ruim verdrievoudigd, met een stijging naar meer dan 101.000. Deze toename illustreert de verschuiving in het consumentengedrag en de toenemende neiging naar online winkelen, een trend die door de hele sector heen zichtbaar is.

De groei van webwinkels maakt deel uit van een bredere ontwikkeling binnen het mkb, waar ook het aantal zzp'ers bijna verdubbelde tot ruim 1,25 miljoen. Terwijl de klein- en middenbedrijven met 10 tot 250 werkzame personen ook een groei van ruim 15% noteerden. Deze cijfers benadrukken de vitaliteit en het aanpassingsvermogen van de Nederlandse ondernemersgeest aan de digitale economie.