AllChiefs start samen met Smart Freight Ceentre en de Rotterdam School of Management een onderzoek naar decarbonisatie binnen de logistieke sector. Het initiatief richt zich op het versnellen van de decarboniseringsagenda, een cruciale stap gezien de logistieke industrie wereldwijd verantwoordelijk is voor ongeveer 10% van de CO2-uitstoot.

"Het is essentieel voor het succes van klimaatinspanningen dat een sector met zo'n grote uitstoot de transitie naar een gedecarboniseerde toekomst maakt," benadrukt Bonne Goedhart, partner bij AllChiefs. Het onderzoek zal zich richten op het in kaart brengen van decarbonisatie-oplossingen en de managementmethoden die deze ondersteunen binnen de transport- en logistieke sector.

Ondanks de groeiende mogelijkheden door technologische ontwikkelingen en veranderende regelgeving, stelt onderzoek van het MIT dat slechts 35% van de bedrijven in deze sector netto nul-doelstellingen heeft vastgesteld. "Dit langzame tempo van actie veroorzaakt onzekerheid over het bereiken van de doelstellingen," voegt Pim Roest, partner bij AllChiefs, toe.

Met dit onderzoek, waarin AllChiefs verantwoordelijk is voor het uitvoeren van interviews en het benutten van de expertise van het Smart Freight Centre en de Rotterdam School of Management, streeft de samenwerking ernaar praktische inzichten te bieden voor de sector. "De combinatie van academische kennis en praktijkervaring zal essentieel zijn om de logistieke sector te ondersteunen in hun decarbonisatieproces," zegt Rob Zuidwijk, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management.

Door deze integrale aanpak hoopt AllChiefs, als B Corp, een significante bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de logistieke sector en de transitie naar netto nul-uitstoot te versnellen.