In augustus 2022 was de stemming onder ondernemers in de branche veel minder positief dan in juli. Volgens het CBS steeg het vertrouwen in augustus van 8,4 in juli naar 4,6 in augustus.

Het producentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde van 1,0. Het ondernemersvertrouwen piekte in november 2021 (12,7). De laagste waarde (-28,7) werd geregistreerd in april 2020.

Een positieve houding ten opzichte van de voorraad gereed product veranderde in een negatieve houding. Ook zijn ondernemers minder optimistisch over orderlocaties en verwachte bedrijvigheid.

Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de productie de komende drie maanden zal stijgen, is groter dan het aantal ondernemers dat verwacht dat de productie zal dalen. Gezien de tijd van het jaar domineert het aantal bedrijven dat denkt dat hun ordervolume hoog is, het aantal bedrijven dat denkt dat hun ordervolume te klein is. Aan de andere kant is het aantal ondernemers dat vindt dat de voorraad gereed product te laag is, kleiner dan het aantal ondernemers dat vindt dat de voorraad te groot is.

Producentenvertrouwen daalt

In bijna alle bedrijfstakken was het producentenvertrouwen in augustus lager dan een maand eerder. De voedings- en tabaksindustrie vormen hierop een uitzondering. Het vertrouwen in de sector nam licht toe. Net als in voorgaande maanden waren ondernemers in de elektrotechnische en mechanische industrie veruit het meest actief. In verschillende andere sectoren sloeg optimisme om in pessimisme.

Productiegroei overschrijdt 6% in juni

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 6,2% hoger dan in juni 2021. Een maand geleden was het groeipercentage 9,9%.

Duits producentenvertrouwen ongewijzigd

Duitsland is een belangrijke markt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse ondernemersvertrouwen in de sector bleef in augustus onveranderd (volgens de IFO-index). Ze zijn pessimistischer over de huidige activiteit, maar minder pessimistisch over toekomstige activiteiten. Volgens gegevens van Destatis steeg de gemiddelde dagelijkse productie in de Duitse industrie in juni met 0,2% op jaarbasis.