H.Essers heeft alle benodigde vergunningen binnen voor de bouw van een nieuwe containerterminal in Bergen op Zoom, bekend als de ‘Markiezaat Container Terminal’. De terminal, die naar verwachting begin 2026 operationeel zal zijn, markeert een belangrijke stap in de groeiambities van H.Essers en de verduurzaming van logistiek in de regio.

De nieuwe faciliteit zal de huidige inlandse terminal vervangen en beschikken over een versterkte kademuur van 325 meter, twee containerkranen, twee reachstackers, en 19.000 zonnepanelen. Daarnaast wordt 45.000 vierkante meter extra magazijnruimte toegevoegd, wat het totaal op 210.000 m2 brengt. Met een maximale capaciteit van 250.000 TEU/jaar en een strategische ligging aan het Schelde-Rijnkanaal, positioneert de terminal zich als een cruciale consolidatiehub voor de nabijgelegen zeehavens Rotterdam en Antwerpen.

Richard Klaassen, Operations Manager bij H.Essers, benadrukt de voordelen van de terminal voor zowel de logistiek als de lokale gemeenschap: “We zetten als bedrijf meer en meer in op transport via het binnenwater, en deze terminal zal zo’n 260 vrachtwagens per dag van de weg halen.” Daarnaast draagt de terminal bij aan de CO2- en stikstofreductie door initiatieven zoals accu-laden, zonnepanelen, en walstroom.

De bouw van de terminal is ook goed nieuws voor de lokale werkgelegenheid, met naar verwachting 150 directe en zelfs 300 indirecte banen. Voor de huidige terminal, gelegen naast woonwijken, zoekt de gemeente een nieuwe bestemming, wat een positieve ontwikkeling is voor de buurtbewoners.

Het succes van de terminal hangt echter af van de toekenning van EU-subsidie. Zonder deze financiële steun kunnen de bouwplannen niet volledig worden gerealiseerd, wat de ambitie voor een volledig emissievrije haven in gevaar brengt. “We gaan daarom alvast gefaseerd van start en rekenen erop dat de CEF-subsidie toegekend wordt,” zegt Klaassen.

Met de nieuwe terminal versterkt H.Essers haar positie binnen de NorthSea-med Corridor van het Europese TEN-T-netwerk, en onderstreept het bedrijf haar inzet voor duurzame en efficiënte logistieke oplossingen.