Bedrijven in de haven van Amsterdam hebben zich verenigd in een energiecoöporatie en in samenwerking met Liander en Port of Amsterdam een innovatieve oplossing ontwikkeld om in de Amsterdamse haven gezamenlijk gebruik te laten maken van het elektriciteitsnet. Door een flexibel groepscontract en nauwe samenwerking hebben bedrijven in de haven minder last van het overbelaste elektriciteitsnet.

Traditioneel gezien is er een beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet, wat betekent dat bedrijven geen nieuwe of grotere aansluitingen kunnen krijgen. Maar gedurende de dag zijn er momenten waarop het net niet volledig in gebruik is. Door flexibele groepscontracten kunnen bedrijven deze onbenutte capaciteit benutten, mits het regionale- en hoogspanningsnet dit toelaten. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om hun elektriciteitsbehoeften te vervullen zonder nieuwe infrastructuur aan te leggen.

Voorheen konden bedrijven individueel flexibele contracten afsluiten, maar nu hebben ze de mogelijkheid om zich te verenigen in een groep onder leiding van de energiecoörporatie. Via dit groepscontract kunnen bedrijven hun energieverbruik op elkaar afstemmen, waardoor de beschikbare capaciteit efficiënter wordt benut. Dit betekent dat bedrijven samen kunnen investeren in bijvoorbeeld grootschalige batterijen om de pieken in energieverbruik op te vangen.

Dit initiatief is een primeur voor Liander is een belangrijke stap in het efficiënter benutten van het elektriciteitsnet. Hoewel het momenteel op maat wordt aangeboden, streven Liander en Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) ernaar om deze oplossing breder beschikbaar te maken voor andere bedrijventerreinen in Nederland. Dit zou de weg vrijmaken voor verdere innovaties en duurzame oplossingen elders.

Chief Transition Officer bij Alliander Daan Schut: "Alles halen uit het bestaande elektriciteitsnet is cruciaal voor de energietransitie. Alleen samen met onze klanten kunnen we de bestaande capaciteit efficiënter inzetten en daarmee in tijden van schaarste ruimte creëren voor nieuwe aansluitingen of het uitbreiden van bestaande."

Bestuurder van Energie Coöperatie Amsterdamse Haven Gem Beemsterboer zei: "De Amsterdamse haven verduurzaamt in rap tempo en blijft groeien. Fossiele energie wordt daarbij ingeruild voor groene stroom. Dankzij de inzet van Port of Amsterdam en de bereidheid van Liander om onbekend terrein te betreden en te innoveren, kunnen Amsterdamse havenbedrijven er nu samen voor zorgen dat meer ruimte ontstaat op het elektriciteitsnet."

Het initiatief opent de deur naar een meer duurzame en efficiënte energie-infrastructuur elders in Nederland.