Uit de laatste inflatiecijfers van de VS blijkt dat de prijzen in het afgelopen jaar met 7,9% zijn gestegen. Bedrijven staan onder druk, worden geconfronteerd met hogere prijzen voor hun voorraden en sommige proberen dat door te berekenen aan de consument in een fenomeen dat krimpflatie wordt genoemd. Dit is de praktijk van het verminderen van de hoeveelheid of de grootte van een artikel, terwijl de prijs hetzelfde blijft.

Krimpflatie was er al voor de pandemie, maar zal nog erger worden door de toegenomen vraag, de hoge prijzen van ingrediënten en arbeidskosten, in combinatie met een crisis in de toeleveringsketen en de scheepvaart, in havens en elders.

Het verkleinen van producten om de winst op te drijven is niets nieuws, maar het neemt wel toe in periodes van schaarste en inflatie. Hoewel de aanpak legaal is, heeft hij geleid tot klachten en zelfs rechtszaken.

Toblerone draagt de aanvoerdersband 

Mondelez, eigenaar van het Zwitserse chocoladebedrijf Toblerone, heeft het gewicht van zijn repen met 25% verlaagd door meer ruimte tussen de repen te creëren. Twee jaar later werd deze beslissing echter teruggedraaid na protesten van het publiek.

Krimpflatie is ook wijdverbreid in de B2B-handel, omdat leveranciers meer willen verdienen aan elke verkochte eenheid. De stijging van de groothandelsprijzen is het gevolg van de sterke stijging van de grondstofprijzen.

Zo zijn de staalprijzen momenteel opgelopen tot meer dan 600 dollar per ton, terwijl de prognoses suggereren dat de prijs verder zal stijgen tot een vermoedelijke 750 dollar per ton. Vrachttoeslagen van 10%-18% zijn een ander voorbeeld en hebben gevolgen voor het vrachtvervoer, dat op zijn beurt weer wordt gestimuleerd door de torenhoge brandstofprijzen en de schaarste aan chauffeurs.

Volgens sommigen is krimpfluctuatie een geniepige strategie, omdat fabrikanten dezelfde verpakking gebruiken maar de klanten minder geven, met als doel de consument te misleiden. Velen zorgen er echter voor dat de veranderingen op de een of andere manier voor de consument zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door aankondigingen op bedrijfswebsites te plaatsen. Maar hoe waarschijnlijk is het dat een consument een website bezoekt?

Het is niet onbelangrijk op te merken dat schommelingen in productgewicht meestal plaatsvinden omdat merken consumentenonderzoek doen en productlijnen aanpassen om de verkoop en winstgevendheid te vergroten. Veel merken zijn niet opzettelijk stiekem bezig alleen maar omdat hun productverkleining nu aan de inflatie is gekoppeld; het is iets wat de meeste voortdurend doen.

Laat je dit weten of niet?

Er is ook geen verplichting voor bedrijven om hun producten dezelfde grootte of hoeveelheid houden, net zoals er geen verplichting is voor het winkelend publiek om ze te kopen. De vraag is of fabrikanten transparanter moeten zijn tegenover consumenten wanneer de omvang van hun producten krimpt.

Het is deels een kwestie van merkimago, deels een morele kwestie, waarbij bedrijven moeten beslissen hoe duidelijk ze de veranderingen willen maken als ze niet verplicht zijn om er reclame voor te maken.

Sommige merken voeren aan dat kopers weloverwogen aankoopbeslissingen nemen als de prijzen en maten van artikelen duidelijk op het etiket worden vermeld. Maar hoeveel consumenten hebben in de huidige snelle levensstijl echt de tijd om het gewicht in grammen te controleren van elk artikel dat zij kopen?

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om de verpakking te controleren, maar communicatie met de kopers is essentieel. Het is van essentieel belang dat als je een product hebt gewijzigd, je dat vertelt. Als je een artikel niet eerlijk of nauwkeurig definieert voor wat het nu is, dan is dat misleidend.

Genuanceerde berichten

Als meer bedrijven zich van meet af aan openlijk zouden verontschuldigen, de consument daar meer begrip voor zou hebben. Bijvoorbeeld door iets te zeggen als: "Het spijt ons, maar we hebben geen andere keuze dan dit te doen omdat er nu een tekort is aan onze ingrediënten."

Krimp is een onzekere keuze en als je consumenten probeert over te halen hetzelfde te betalen voor minder, kunnen ze besluiten jouw merk af te wijzen voor een alternatief. Hoewel kopers vaak een voorkeur hebben voor een bepaald merk of product, kan krimpflatie hen in de richting van andere opties duwen. Dit is des te meer het geval omdat uit gegevens blijkt dat consumenten 15% tot 30% kunnen besparen door een huismerk te kopen.

Om merkentrouw te verzekeren, moeten merken een meer strategische blik werpen op de totale kosten van het product en prioriteit geven aan het verlagen ervan en het verbeteren van de efficiëntie zonder de waarde of kwaliteit te beïnvloeden.

Ook met innovatie valt veel te winnen. Door een product van betere kwaliteit aan te bieden, kan de bereidheid van de consument toenemen om meer te betalen voor minder van dat product. Een andere mogelijkheid is het gebruik van lichtere of meer gecondenseerde verpakkingen om de distributiekosten te verlagen.