De Italiaanse regering heeft een decreet goedgekeurd voor de verkoop van haar belang in Poste Italiane, als onderdeel van een strategie om haar begroting te versterken. Het plan is om 20 miljard euro te genereren uit de verkoop van activa tussen 2024 en 2026, om de hoge staatsschuld te beheren.

Het ministerie van Financiën is voornemens haar directe aandeel van 29,3% in Poste Italiane te verkopen. Minister van Economische Zaken Giancarlo Giorgetti verklaarde dat de regering de controle over Poste Italiane wilt behouden door via staatsinvesteerder Cassa Depositi Prestiti (CDP) een belang van 35% in het postbedrijf te behouden.

Details over de verkoopstrategie zijn niet bekendgemaakt, maar er wordt gestreefd naar een brede aandeelhoudersbasis en stabiliteit in de eigendomsstructuur.

Poste Italiane wordt momenteel gewaardeerd op 13,5 miljard euro en heeft zijn activiteiten uitgebreid naar diverse diensten, waaronder betalingen en mobiele telefonie. De groep werd recent geconfronteerd met fraudegevallen wat leidde tot een significante financiële afwaardering.