Volgens onderzoek van Buck Consultants International is er een duidelijke daling in de opname van logistiek vastgoed in Nederland. De totale opname van warehouses is dit jaar gedaald naar 1,7 miljoen vierkante meter, wat aanzienlijk lager is dan de recordhoogte van bijna 5 miljoen vierkante meter tussen 2021 en 2022.

Deze afname wordt toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder een afnemende vraag als gevolg van de haperende economie. "De vraag is afgenomen als gevolg van de haperende economie; bouw-, retail- en modebedrijven hebben het lastig," licht Casper Wolf, senior adviseur bij Buck Consultants International toe. "Door deze onzekerheid worden vestigings- en uitbreidingsbeslissingen uitgesteld."

Het onderzoek wijst ook op een toename van de huurprijzen van logistiek vastgoed in 2024, met een gemiddelde stijging van 5,5%. Deze toename zal vooral merkbaar zijn in de regio’s Rotterdam, Tilburg-Waalwijk en Arnhem-Nijmegen, waar volgens de onderzoekers de grootste schaarste in capaciteit is.

Interessant is dat de prijs niet de belangrijkste factor is voor bedrijven bij het kiezen van een locatie. Belangrijkere factoren zijn een goede geografische ligging, de beschikbaarheid van personeel en bereikbaarheid via de snelweg.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat huurders bereid zijn meer te betalen voor duurzame, energieneutrale distributiecentra. “Huurders zijn bereid extra te betalen voor duurzame, energieneutrale distributiecentra. Tot maximaal 6% extra huur blijkt goed bespreekbaar,” bevestigt Wolf.

Het onderzoek van Buck Consultants International is gebaseerd op een enquête onder vastgoedontwikkelaars en vastgoedbeleggers, waarbij ongeveer 75 bedrijven betrokken waren die samen circa 85% van de professionele logistieke vastgoedmarkt in Nederland vertegenwoordigen.