De Europese Commissie heeft marktpartijen gevraagd feedback te geven over de werking van het wettelijk kader van de Europese Unie (EU) dat rederijen in het internationale containervervoer uitsluit van de Europese mededingingsregels.

De Europese Commissie heeft ook een vragenlijst gestuurd naar vervoerders, verladers en expediteurs, evenals haven- en terminalexploitanten, over de impact van de vrijstelling van het lijnvaartconsortium op hun bedrijfsactiviteiten.

In maart 2020 heeft de Europese Commissie besloten om de Commonwealth Block Exemption Regulation (CBER) met 4 jaar te verlengen tot 25 april 2024. Dit betekent dat rederijen effectief opereren onder een vrijstelling van de reguliere Europese mededingingswet- en regelgeving. Het CBER schetst de voorwaarden waaronder lijnvaartconsortia gezamenlijke diensten kunnen aanbieden om schaalvoordelen en een beter ruimtegebruik aan boord te realiseren.

Vorig jaar riep de European Freight Forwarders Association (CLECAT) de Europese Unie (EU) op om het voorbeeld van landen als de VS te volgen bij het starten van een onderzoek naar de hoge verzendkosten van containers. Deze oproep is recentelijk versterkt door samenwerking met een aantal belangengroepen (edit in box). De Europese Commissie heeft nu gehoor gegeven aan de oproep.

Alle belanghebbenden hebben tot 3 oktober 2022 8 weken de tijd om hun opmerkingen in te dienen. Het inputverzoek en de doelvragenlijst is onderdeel van de CBER-beoordeling. De door de Europese Commissie verzamelde feedback vormt een aanvulling op het bewijs dat is verzameld via haar sectorale monitoringactiviteiten.

De afgelopen twee jaar heeft de Europese Commissie regelmatig overleg gepleegd met marktspelers – zoals verladers, expediteurs en vervoerders, maar ook met concurrentie en regelgevers in Europa en de VS – over de uitdagingen waarmee de scheepvaartindustrie wordt geconfronteerd. Deze beoordeling moet de Europese Commissie helpen om uiteindelijk te beslissen of de CBER moet vervallen of opnieuw moet worden verlengd, met of zonder wijzigingen.