PieterPot heeft met de curator van PieterPot BV een akkoord bereikt voor een doorstart van de verpakkingsvrije online supermarkt. Dankzij een succesvolle crowdfundingcampagne hebben de eigenaren, waaronder oprichter Jouri Schoemaker, voldoende financiële middelen verzameld om de doorstart te realiseren. Het nieuwe plan omvat een omgekeerd bedrijfsmodel waarmee op kleine schaal snel winstgevendheid wordt nagestreefd.

Maria Bowmer, de curator verantwoordelijk voor het faillissement van PieterPot BV, is verheugd over de overeengekomen doorstart. Ze benadrukt: "Als curator is het mijn taak om de maatschappelijke schade bij een faillissement tot een minimum te beperken. Deze doorstart zorgt ervoor dat de missie van PieterPot om verpakkingsvrij te opereren wordt voortgezet, werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft en klanten zo min mogelijk worden benadeeld. Helaas blijft er bij een faillissement altijd schade voor crediteuren en leveranciers, zelfs bij een doorstart."

Oprichter Jouri Schoemaker is verheugd over de nieuwe kans voor de missie: "De steun van onze klanten en gemeenschap was de afgelopen maanden overweldigend, ondanks de tegenslagen die we hebben gehad. Met de succesvolle crowdfundingcampagne hebben we groot vertrouwen in de toekomst. Dit toont opnieuw aan hoe graag Nederland een voortrekkersrol wil spelen in de overgang naar circulaire verpakkingen."

Schoemaker benadrukt ook het unieke omgekeerde bedrijfsmodel, waarbij alle operationele stappen zijn uitbesteed, waardoor het bedrijf met een zeer klein team en lage vaste kosten financieel gezond kan worden op kleine schaal. Hij reflecteert op de geleerde lessen van de afgelopen jaren en gelooft dat 2024 het jaar zal zijn waarin de eerste verpakkingsvrije supermarkt op landelijke schaal winstgevend wordt.

Voor de tegoeden en statiegeldpotten van klanten ten tijde van de faillissementsverklaring is een oplossing bedacht in het doorstartplan. De 'oude' tegoeden behouden hun waarde en kunnen worden gebruikt bij nieuwe bestellingen. Besprekingen met leveranciers en partners over de toekomst zijn gaande, en een aantal teamleden van PieterPot zal weer aan boord komen bij 'PieterPot 2.0', zoals de eigenaren het intern noemen.

Schoemaker concludeert: "We zullen nu de communicatie met onze klanten oppakken, onze voorraden aanvullen en alle systemen goed inrichten. De ambitie is om onze online winkel weer te openen in maart."