De afgelopen maanden is het aantal tijdig bezorgde brieven door PostNL aanzienlijk gedaald, zo blijkt uit berichtgeving van de NOS. Gemiddeld bezorgt PostNL dagelijks 7 miljoen poststukken, waarvan in de laatste maanden van 2023 82 procent op tijd arriveerde. Over heel 2023 komt het tijdige bezorgingspercentage van PostNL uit op 88 procent, aanzienlijk onder de wettelijke norm van 95 procent. Het begrip 'op tijd' betekent in dit geval bezorging op de volgende werkdag.

Sipke Spoelstra, directeur bij PostNL, wijst op een tekort aan personeel als de belangrijkste oorzaak. Hij benadrukte tegenover de NOS dat dit probleem niet landelijk speelt, maar met name voorkomt in het zuiden van het land en enkele grote steden. In gebieden waar onvoldoende bezorgers beschikbaar zijn, wordt een hele wijk doorgeschoven naar de volgende dag, wat leidt tot vertraging.

Volgens Daniëlle Woestenberg, bestuurder bij vakbond CNV, zorgt het personeelstekort voor een hoge werkdruk. Ze benadrukt de inspanningen van medewerkers en noemt de huidige cijfers onbevredigend.

Het wettelijk verplichte percentage van 95 procent is geen vrijblijvende doelstelling. In 2019 resulteerde het niet behalen van dit percentage in een boete van 2 miljoen euro voor PostNL. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt de percentages nauwlettend in de gaten, maar het is nog niet duidelijk of nieuwe boetes zullen volgen.

Hoewel PostNL-topvrouw Herna Verhagen afgelopen zomer aangaf met een nieuw kabinet te willen praten over aanpassingen van de Postwet, stuit dit op weerstand bij vakbondsbestuurder Woestenberg. Ze pleit voor een efficiëntere organisatie zonder concessies te doen aan de kwaliteit van postdiensten.

Ook zakelijke post ondervindt problemen, met een bezorgingspercentage van 85 procent in het laatste kwartaal en een jaargemiddelde van 91 procent, lager dan de doelstelling van 97,5 procent. Bedrijven ervaren volgens de NOS extra kosten en ontevreden klanten door de vertraagde bezorging.

De problemen met tijdige bezorging hebben ook gevolgen voor rouwpost, waarbij sommige uitvaartondernemers vertraging constateren. PostNL beweert echter dat rouwpost in 95 procent van de gevallen afgelopen jaar wel tijdig is bezorgd, maar enkele uitvaartorganisaties herkennen deze cijfers niet.