Eneco heeft een bouwaanvraag ingediend voor een groene waterstoffabriek. De zogenoemde 'Eneco Electrolyzer' moet verrijzen in het industriële gebied Europoort in Rotterdam en zal groene waterstof produceren met elektriciteit gegenereerd uit hernieuwbare energiebronnen. Het project is een samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi in de joint venture Eneco Diamond Hydrogen.

As Tempelman, CEO van Eneco, benadrukt het belang van deze ontwikkeling: “Het produceren van groene waterstof is essentieel voor een succesvolle energietransitie. Wanneer directe elektrificatie niet mogelijk is, is groene waterstof een goede en duurzame vervanger, zowel als grondstof als brandstof. Investeren in groene waterstof is een belangrijk onderdeel van onze strategie en het verheugt mij dat we nu concrete stappen kunnen zetten.”

Een elektrolyser is een installatie die water splitst in waterstof en zuurstof met behulp van elektriciteit. De Eneco Electrolyzer zal gebruikmaken van hernieuwbare energie uit zonneparken en windmolenparken om schone waterstof te produceren, in eerste instantie gericht op de industriële sector. Op dit moment wordt in deze sector nog aardgas gebruikt voor de productie van waterstof. Waterstof zou uiteindelijk aardgas kunnen vervangen als brandstof in zowel de industriële als de elektriciteitssector en een rol kunnen spelen in een flexibelere productie van elektriciteit.

De locatie van de Eneco Electrolyzer, naast de Enecogen-energiecentrale in Europoort, biedt voordelen wat betreft kosten en realisatietijd, omdat bepaalde infrastructuur gedeeld kan worden. Met een uiteindelijke capaciteit van 800 megawatt kan de Eneco Electrolyzer tot 80 kiloton waterstof per jaar produceren, afhankelijk van de beschikbaarheid van hernieuwbare energie en de vraag naar groene waterstof vanuit de industriële sector

De ontwikkeling van de Eneco Electrolyzer is in lijn met Eneco's One Planet Plan, dat als doel heeft om Eneco en al haar klanten tegen 2035 klimaatneutraal te maken. Bovendien hebben zowel Nederland als Europa doelstellingen gesteld voor de productie van groene waterstof. Nederland streeft ernaar de productiecapaciteit van groene waterstof te verhogen tot 4 gigawatt in 2030.

Eneco heeft de bouwaanvraag ingediend met de verwachting dat de bouw van de Eneco Electrolyzer de komende jaren kan starten. De bouw staat gepland voor 2026 en de waterstoffabriek zou in 2029 operationeel moeten zijn.