In 2023 is het wereldwijde tekort aan vrachtwagenchauffeurs aanzienlijk toegenomen, zo blijkt uit het nieuwste rapport van de Internationale Wegvervoer Unie (IRU). Dit jaar zijn er in 36 onderzochte landen, die samen 72% van het wereldwijde bbp uitmaken, meer dan drie miljoen vacatures voor vrachtwagenchauffeurs onvervuld gebleven. Dit vertegenwoordigt 7% van het totaal aantal posities.

Opvallend is dat in Europa en de Verenigde Staten het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in 2023 enigszins is afgenomen. Deze daling wordt toegeschreven aan een afnemende vraag naar transport, veroorzaakt door inflatie en een strenger monetair beleid, wat de consumptie en investeringen beperkte.

De toekomstverwachtingen zijn echter zorgwekkend. Als er geen effectieve maatregelen worden genomen, kan het tekort in 2028 oplopen tot meer dan 7 miljoen onvervulde vrachtwagenchauffeursposities in de onderzochte landen, waaronder 4,9 miljoen in China, 745.000 in Europa en 200.000 in Türkiye.

Een andere opmerkelijke bevinding is de vergrijzing binnen het beroep. Minder dan 12% van de vrachtwagenchauffeurs is jonger dan 25 jaar, met in Europa slechts 5% onder deze leeftijdsgrens. Het percentage vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs blijft bovendien laag, met slechts 6% of minder in de onderzochte landen.

Umberto de Pretto, secretaris-generaal van IRU, benadrukte de urgentie van deze kwestie: "Het is cruciaal dat het tekort aan chauffeurs niet verder toeneemt. Transportbedrijven doen hun deel, maar overheden moeten meer doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de toegang tot het beroep te vergemakkelijken."

Het tekort heeft ook gevolgen voor het personenvervoer. In Europa is het aantal onvervulde posities voor bus- en touringcarchauffeurs met 54% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, wat een impact heeft op de dienstverlening aan miljoenen passagiers.