Nestlé, 's werelds grootste voedsel- en drankenproducent, heeft in samenwerking met scheepvaartbedrijf Maersk een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (GHG) in de oceaanlogistiek bereikt. Voor alle oceaancargo's die in 2023 door Maersk worden vervoerd, maakt Nestlé gebruik van Maersk's ECO Delivery-oplossing, wat resulteert in meer dan 80% reductie van de seaborne emissies vergeleken met conventionele fossiele brandstoffen.

ECO Delivery van Maersk stelt klanten in staat om scheepstransporten volledig uit te voeren met gecertificeerde groene brandstoffen, zoals biofuel van de tweede generatie op basis van afvalstoffen. Deze brandstoffen vervangen conventionele fossiele brandstoffen in Maersk’s vloot en de GHG-emissiereductie wordt bevestigd aan klanten via een certificaat.

Nestlé streeft naar een reductie van 50% in totale emissies tegen 2030 en wil tegen 2050 netto nul bereiken. Met scope 3 emissies als een belangrijk deel van de totale uitstoot, is ECO Delivery een effectieve oplossing voor het verminderen van scope 3-emissies die worden veroorzaakt door oceaangebonden transporten. Verschillende merken van Nestlé, waaronder waterdranken en Nespresso, maken sinds 2021 gebruik van ECO Delivery.

Johan Sigsgaard van Maersk benadrukt het belang van de samenwerking: “Deze stap van Nestlé om 100% van hun oceaancargo met Maersk te vervoeren met onze ECO Delivery is een belangrijke bijdrage aan de decarbonisatie van onze scheepvaart en logistiek. Het vereist dergelijke toezeggingen van onze klanten om de daadwerkelijke decarbonisatie te realiseren.”

Maersk streeft ernaar tegen 2040 net zero te zijn. Dit akkoord plaatst Nestlé onder de grootste ECO Delivery-klanten in termen van volume. ECO Delivery wordt ook beschikbaar voor luchtvracht en landside transporten in bepaalde gebieden. De 'groene brandstoffen' van Maersk hebben een aanzienlijk lagere GHG-uitstoot vergeleken met fossiele brandstoffen en zijn gecertificeerd door de International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).