In 2022 heeft bijna driekwart van de Belgen online aankopen gedaan, waarmee het land ruim boven het Europese gemiddelde scoort. Hoewel Belgen aangeeft de voorkeur te hebben om bij een binnenlandse webshop een aankoop te doen, valt op dat ze bovengemiddeld vaak in andere Europese landen aankopen doen.

Dit blijkt uit de eerste editie van het Belgian Digital Economy Overview, dat op 7 december werd gepresenteerd door de FOD Economie en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel. In 2022 deed maar liefst 74,83% van de Belgen online aankopen, wat het land ruim boven het Europese gemiddelde van 68,02% plaatst. Kleding was de populairste categorie, goed voor 41,81% van de online aankopen.

Meer dan 8 op de 10 (81,76%) Belgische online shoppers gaven de voorkeur aan websites met in België gevestigde verkopers. Toch kocht bijna 4 op de 10 (39,43%) bij verkopers in andere EU-landen, wat 22 procentpunten boven het Europese gemiddelde ligt.

Op bedrijfsniveau vormde e-commerce een groter deel van de mkb-omzet in België dan het Europese gemiddelde, voornamelijk door verkoop tussen bedrijven onderling en aan overheden.

Het Belgian Digital Economy Overview benadrukt vier belangrijke thema's: bedrijfsleven, infrastructuur, vaardigheden, e-government, en (cyber)veiligheid. Het rapport geeft een duidelijk en geïllustreerd overzicht van het digitale landschap en de belangrijkste uitdagingen voor België.

België excelleert in internettoegang en digitale intensiteit. Meer dan 9 van de 10 Belgische huishoudens (94,44%) hadden in 2022 thuis een internetverbinding, en 93,04% van de Belgen maakte regelmatig gebruik van het internet. Slechts 3,7% had nog nooit internet gebruikt, wat wijst op een afnemende digitale kloof.

België scoort ook hoog op het gebied van digitalisering van bedrijven, met 77% van de bedrijven die een basisniveau van digitale intensiteit hebben bereikt. Dit ligt boven het Europese gemiddelde van 69%. Ons land presteert ook beter dan het Europese gemiddelde voor cloud, artificiële intelligentie en big data.

Echter, op het gebied van hogesnelheidsinternet en geavanceerde technologieën zoals 5G en vooral glasvezel, heeft België nog een inhaalslag te maken.

(Cyber)veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Meer dan één op vijf Belgische bedrijven (21,7%) werd in 2022 geconfronteerd met IT-beveiligingsincidenten. Het is cruciaal dat bedrijven, vooral kmo's, de juiste beschermende maatregelen nemen om hun online activiteiten veilig te ontwikkelen. Het is bemoedigend dat het percentage Belgische kmo's dat verzekerd is tegen IT-beveiligingsincidenten boven het EU-gemiddelde ligt (32,3% tegenover 24,4%).