De luchtvrachtmarkt heeft in de afgelopen maanden een "belangrijke verschuiving" naar e-commerce ondergaan, wat heeft bijgedragen aan de stijging van luchtvrachttarieven.

Neil Wilson van TAC Index, aanbieder van gegevens over luchtvrachttarieven, meldt in de maandelijkse nieuwsbrief van de Baltic Exchange dat de tarieven de laatste maanden vooral zijn gestegen door de toenemende vraag naar e-commerce.

Wilson constateert dat de groei van e-commerce activiteiten uit Zuid-China steeds zichtbaarder wordt op de markt. Hij wijst erop dat de tarieven vanuit Hongkong beter standhouden dan het wereldwijde gemiddelde. Cijfers van de TAC Index tonen aan dat in november de index voor uitgaande routes vanuit Hongkong met 19,2% is gestegen en jaar op jaar met 0,5% is toegenomen. De index voor uitgaande routes vanuit Shanghai steeg over de maand met 25,4% en groeide met 7,3% jaar op jaar.

De groei trad op ondanks een afgenomen vraag naar algemene vracht. "Over het algemeen lijkt er een fundamentele verschuiving in de markt te zijn geweest richting e-commerce," zegt Wilson. "Omdat de algemene vrachtvolumes matig waren, lijkt dit de deur te hebben geopend voor e-commerce om capaciteit te benutten die historisch gezien niet beschikbaar was."

Wilson haalt ook andere factoren aan die de markt in november beïnvloedden, zoals het conflict tussen Israël en Hamas en sneeuwstormen die het op twee na drukste vrachtknooppunt ter wereld, Anchorage, troffen. "Een langdurige periode van record sneeuwval over meerdere dagen in Anchorage, Alaska, was wellicht de meest ontwrichtende ontwikkeling vanuit het perspectief van de luchtvrachtmarkt," aldus Wilson.

Bruce Chan, directeur en senior onderzoeksanalist voor wereldwijde logistiek en toekomstige mobiliteit bij de investeringsbank Stifel, is ook van mening dat de vraag naar e-commerce dit jaar de markt heeft gestimuleerd. Echter, dit duidt volgens hem niet per se op een bredere economische opleving. "Sterke e-commerce activiteit vanuit Azië lijkt een groot deel van de capaciteitsvraag aan te jagen," aldus Chan.

Chan voegt eraan toe: "Hoewel het herstel van de Baltic Exchange Index luchtvrachttarieven deze maand bemoedigend is, blijft de capaciteit ruimschoots aanwezig en zal dit nadelig blijven voor tarieven in de nabije toekomst. Uiteindelijk moet de vraag naar vracht verder verbeteren, maar voor nu blijven ze fragiel."