In het derde kwartaal van 2023 ondervond de Nederlandse transportsector een omzetdaling van 8,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Uitzondering was de luchtvaartsector die tegen deze trend in een omzetstijging realiseerde. Deze gegevens werden onlangs door het CBS gepubliceerd.

Opvallend is dat, ondanks de algemene daling, het personenvervoer in alle subsectoren een omzetstijging kende. Het spoorvervoer spande de kroon met een toename van 14,6 procent. Deze positieve trend strekte zich ook uit tot de commerciële dienstverlening en transport, waar eveneens hogere prijzen werden genoteerd.

In schril contrast hiermee stond het goederenvervoer, waar alle deelbranches een omzetdaling lieten optekenen. De zeevaart en binnenvaart kenden respectievelijk een omzetverlies van 14,8 en 22,8 procent. De expeditiebranche zag zelfs een daling van 29,4 procent. De afname in vraag naar container-, natte- en drogebulkvervoer had hier een aanzienlijke impact. Dienstprijzen voor de zeevaart en binnenvaart voor goederenvervoer daalden ook aanzienlijk, met 12,4 en 29,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022.

De luchtvaartsector daarentegen kende een opmerkelijke groei. Met een toename van 8,3 procent in omzet en een stijging van 25 procent in de dienstverlening voor de luchtvaart, onderscheidde deze sector zich duidelijk van de rest. Deze groei werd mede aangedreven door een toename in het aantal vluchten en passagiers, waarbij er in het derde kwartaal 2,1 miljoen meer passagiers werden geregistreerd dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Vooruitkijkend verwacht meer dan de helft van de bedrijven in de transportsector dat de omzet in het komende kwartaal stabiel zal blijven. Een meerderheid van 81,9 procent voorspelt dat de prijzen niet zullen veranderen. Slechts een minderheid van de bedrijven verwacht een daling in zowel prijzen als omzet.

Wat betreft personeelsbestand, plant ruim 80 procent van de transportbedrijven geen wijzigingen in het aantal werknemers voor het komende kwartaal. Slechts 7,3 procent overweegt een vermindering van het personeel. Het aantal openstaande vacatures in de sector steeg in het derde kwartaal licht naar 18.900, terwijl het aantal vervulde vacatures gelijk bleef op 16.000.