Er is een doorbraak bereikt in de discussie over de bouw van een nieuw distributiecentrum op Westpoort bij De Poffert, vlakbij Groningen. Na bezorgdheid van omwonenden over lawaai en lichtoverlast, hebben de ontwikkelaar en de gemeente besloten het pand anders te positioneren.

Het geplande distributiecentrum, dat naast een bestaand distributiecentrum van een grote supermarktketen komt, zal 27 laadperrons bevatten. Aanvankelijk zouden deze laadperrons richting het dorp De Poffert worden geplaatst, tot ongenoegen van buurtbewoners. Pieter Wijma, een buurtbewoner, uitte zijn zorgen tegenover OOG TVÏ: “Die laadperrons zouden onze kant op worden gericht. Terwijl het pand ook een dode zijkant heeft, waar niks gaat gebeuren. Die wordt richting Westpoort gericht.”

De bewoners vreesden voor aanzienlijke licht- en geluidsoverlast. "Wat er gaat gebeuren laat zich raden: vrachtwagens rijden straks in de richting van onze huizen, om daar te laden en te lossen," verklaarden ze eerder. Echter, na protesten van bewoners heeft de ontwikkelaar toegezegd het gebouw te draaien, waardoor de minder actieve kant naar De Poffert gericht wordt.

Deze aanpassing wordt door de dorpsbewoners met opluchting ontvangen. Wijma prijst de ontwikkelaar: “Deze ontwikkelaar verdient een lauwerkrans. Als het plan op deze manier wordt uitgevoerd zijn er voor ons geen hinderlijke effecten.” De eerder ingediende bezwaren tegen de bouw worden waarschijnlijk ingetrokken na deze aanpassing.