Cijfers van het CBS tonen aan dat in de eerste helft van 2023, 78% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder online aankopen deed. Dit is een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De verkoop van digitale producten en diensten nam licht toe, terwijl de verkoop van fysieke goederen stabiel bleef.

Opmerkelijk is de afname van klachten over online aankopen. In 2023 had 43% van de online shoppers klachten, een daling vergeleken met de 56% in 2021. De enquête, uitgevoerd onder ongeveer 6.000 personen, wijst uit dat vooral de jongere generatie (25- tot 35-jarigen) actief is in online winkelen.

Er was een toename in de online kaartverkoop voor evenementen en in de aankoop van streamingdiensten. De populairste online gekochte fysieke producten waren kleding en accessoires. De online aankoop van meubels en elektronica was echter lager dan tijdens de coronapandemie in 2021.

De meest voorkomende klacht was te late levering, die afnam van 40% in 2021 naar 33% in 2023. Andere klachten betroffen technische problemen en moeilijkheden met garantie-informatie en klachtenafhandeling.