CTP heeft in de eerste negen maanden van 2023 een huuropbrengst behaald van €402,3 miljoen, een stijging van 22,6% op jaarbasis, en een like-for-like huurgroei van 7,5%, voornamelijk gedreven door indexatie en reversie op heronderhandelingen en aflopende huurcontracten. De gecontracteerde inkomsten voor de komende 12 maanden bedroegen € 676 miljoen per 30 september 2023.

CTP's verwachte Yield-on-Cost ("YoC") voor de 1,9 miljoen m2 aan projecten in aanbouw steeg naar een toonaangevende 10,6% van 10,1% ultimo 2022. De voorverhuur van de opleveringen van 2023 steeg tot 77% en de groep verwacht 80 - 90% te bereiken bij oplevering.

De bestaande portefeuille van CTP groeide tot 11,2 miljoen m2 BVO in eigendom op 30 september 2023 en zag de waarde van haar bezittingen stijgen met 12,8% tot €13,0 miljard.

CTP-oprichter en CEO Remon Vos: "We zagen een sterke opleving van de verhuur in het tweede en derde kwartaal, met in totaal 1.435.000 m2 ondertekend in de eerste negen maanden van 2023. Omdat het evenwicht tussen vraag en aanbod gezond blijft, zijn we in staat om een sterke huurgroei te realiseren, waarbij de huurniveaus van nieuwe huurovereenkomsten in de eerste negen maanden van 2023 met 16% zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar."

"De business-smart CEE-regio zal naar verwachting de komende jaren beter blijven presteren. De industriële en logistieke sector in COE profiteert van structurele factoren die de vraag stimuleren, zoals professionalisering van toeleveringsketens, e-commerce en gebruikers die de veerkracht van hun toeleveringsketens willen vergroten door nearshoring en friendshoring, met productie in Europa voor Europa, omdat de COE-regio de beste kostenlocatie biedt."

"We blijven onze beloften nakomen; de verwachte YoC van onze 1,9 miljoen m2 aan ontwikkelingsprojecten, die een potentiële huuropbrengst hebben van €139 miljoen, steeg naar 10,6%. Onze toonaangevende YoC en winstgevende pijplijn blijven ook zorgen voor positieve herwaarderingen, omdat we onze grondbank mobiliseren, die we tegen aantrekkelijke prijzen hebben kunnen verwerven. Dit alles plaatst CTP in een zeer sterke positie, omdat we in staat zijn om voortdurend duurzame, winstgevende groei te leveren - ondanks de hogere rente."